Oferta 2019

Przedszkola i klasy 1-3 SP

Klasy 4-6 SP

Gimnazjum i klasy 7-8 SP

Szkoły średnie

Organizacje i instytucje

Turysta indywidualny

Przedsiębiorstwo Społeczne
Górnicza Wioska sp. z o.o.
ul. Świerkowa 11
Piła-Młyn
89-520 Gostycyn

Strona zrealizowana w ramach projektu "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV"
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.